Barajul Zetea și Mănăstirea Izvorul Mureșului (HR)

Video

Barajul Zetea este un baraj executat pe râul Târnava Mare, în amonte de localitatea Zetea din județul Harghita. Barajul apără localitățile situate în valea Târnavei Mari de inundații, iar în caz de secetă asigură debitul normal al apei. Capacitatea bazinului este de cca. 50 milioane m3, lungimea este 2,6 km din care 1,4 km se află în fosta vale a Târnavei Mare. Lățimea apei la baraj este de 400-800 m în valea pârâului Șicasău și în zona Târnavei Mari este de 150-200 m. La piciorul barajului este executată o centrală hidroelectrică. Barajul reprezintă și un potențial obiectiv turistic, atrăgând un număr destul de mare de turiști pe malul acestuia.
Fauna piscicolă este alcătuită din peștii migratori din pârâuri. Cantitatea cea mai semnificativă o reprezintă cleanul, apoi ca proporție a populației piscicole urmează păstrăvul. Datorită debitului mare al apei, extinderea acestei specii este nelimitată, din această cauză existând și exemplare de peste 10 kg. Câteodată își fac cunoscută prezența prin mușcături puternice și furtul momelii, iar prinderea lor te poate pune la grea încercare. Din surse sigure știm că cele mai mari exemplare capturate au fost între 6 și 8 kg. Datorită calității apei și cleanul a crescut. Lacul a fost populat și cu alte specii, cum ar fi: plevușcă, beldiță, [albișoară] mreană vânătă, caras, crap, șalău, știucă, scobar, plătică, mihalț, biban.Se poate pescui atât de pe mal cât și din barcă, acestea fiind utilizate mai ales de către pescarii care folosesc rotativele sau muscăritul. Sursa: Wikipedia Mănăstirea Izvorul Mureșului : Sfânta Mănăstire cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Izvoru Mureşului este aşezată la poalele Hăşmaşului Mare, între cei doi fraţi de cruce Mureşul şi Oltul, la o altitudine de 950 m, pe DN 12 între Miercurea Ciuc şi Gheorghieni.
Mănăstirea este aşezată lângă şoseaua naţională, trezind admiraţia şi stârnind curiozitatea călătorului, care este surprins să vadă dintr-o dată, un zid masiv de piatră, care aminteşte de epoca medievală şi o clopotniţă înaltă, albă şi frumoasă. Această “apariţie” într-o zonă în care sunt prea puţine biserici ortodoxe, este surprinzătoare şi îl incită să oprească şi să cerceteze mai îndeaproape.
Chiar de la intrare îl întâmpină o troiţă maramureşeană şi o impunătoare faţadă de piatră cu o firidă de unde îl priveşte icoana în mozaic a Maicii Domnului, Ocrotitoarea Sfântului Locaş. Sursa: https://www.manastireaizvorumuresului.ro